--
--

Rezerwy

Do pobrania: Opis instalacji Do pobrania: Opis programu Bezpłatna wersja programu

Program jest przeznaczony do obliczania rezerw z tytułu wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Główne cechy programu

 • Import danych z programów KADRY i I PŁACE:
  • Nazwisko i imię
  • Pesel, data urodzenia
  • Data zatrudnienia
  • Zatrudnienie poprzednie
  • Płeć
  • Stawka osobistego zaszeregowania
 • Możliwość zmiany następujących parametrów:
  • Najniższe wynagrodzenie miesięczne
  • Stopa dyskonta
  • Procent wzrostu wynagrodzeń
  • Procent składek na ubezpieczenia społeczne
  • Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn
  • Zmiana wskaźnika prawdopodobieństwa wypłaty
  • Informacje o nagrodach jubileuszowych - liczba nagród, lata do otrzymania nagrody, % podstawy
  • Informacje o odprawach tzn. kiedy przysługuje wielokrotność podstawy.

  Dwa ostatnie parametry zależą od podpisanego układu zbiorowego w danym przedsiębiorstwie.

 • Obliczenia następujących wartości dla każdego pracownika:
  • Wynagrodzenie miesięczne - obliczone wynagrodzenie nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie w miesiącu.
  • Zatrudnienie ogółem - na podstawie danych otrzymanych z programu kadrowego program oblicza Lata, Miesiące i Dni zatrudnienia ogółem.
  • Datę przejścia na emeryturę na podstawie daty urodzenia, płci i podanego wieku emerytalnego.
  • Lata pozostałe do otrzymania poszczególnych nagród oraz daty ich otrzymania przy założeniu, że daty otrzymania nie mogą przekroczyć daty przejścia na emerytury.
  • Przewidywane lata pracy w zakładzie czyli dodaje okres zatrudnienia w zakładzie i okres pozostały do otrzymania poszczególnych nagród.
  • Wartość nagród
  • Współczynnik dyskonta
  • Współczynnik wzrostu wynagrodzeń
  • Prawdopodobieństwo zatrudnienia
  • Wartość rezerwy na nagrody jubileuszowe
  • Lata pozostałe do przejścia na emeryturę
  • Przewidywane lata pracy w zakładzie czyli okres zatrudnienia plus lata pozostałe do przejścia na emeryturę
  • Odprawę emerytalną uwzględniając wynagrodzenie, staż pracy i podany współczynnik dla stażu pracy
  • Współczynniki dyskonta, wzrostu i prawdopodobieństwo zatrudnienia analogicznie jak w nagrodach jubileuszowych
  • Wartość rezerwy na odprawy emeretalne
 • Tworzenie następujących zestawień:
  • Terminy nagród jubileuszowych
  • Rezerwy z tytułu wypłat nagród jubileuszowych - z objaśnieniami dot. obliczania
  • Rezerwy z tytułu odpraw emerytalnych - z objaśnieniami dot. obliczania
  • Lista nagród jubileuszowych w wybranym roku
  • Lista odpraw emerytalnych w wybranym roku
  • Zestawienie parametrów programu

  Wymienione zestawienia można wydrukować lub przeglądać na ekranie

Zrzuty ekranów z programu

Ekran startowy
Ekran startowy

Lista osób
Lista osób

Obliczanie rezerw
Obliczanie rezerw

Parametry programu i import danych
Parametry programu i import danych

Zestawienia
Tworzenie zestawień

Terminy nagród jubileuszowych
Terminy nagród jubileuszowych

Obliczona rezerwa z tyt. nagród jubileuszowych
Obliczona rezerwa z tyt. nagród jubileuszowych z objaśnieniami

Obliczona rezerwa z tyt. nagród jubileuszowych
TObliczona rezerwa z tyt. nagród jubileuszowych

Obliczona rezerwa z tyt. odpraw emerytalnych
Obliczona rezerwa z tyt. odpraw emerytalnych

Obliczona rezerwa z tyt. odpraw emerytalnych
Obliczona rezerwa z tyt. odpraw emerytalnych z objaśnieniami

Zestawienie parametrów programu
Zestawienie parametrów programu

Początek strony

Licznik odwiedzin:1829 - 2019-08-22 20:10:42

Jarsoft - Urszula Jarmuszkiewicz tel.: 502-049-760, e-mail: ujar@jarsoft.poznan.pl