--
--

Magazyn

Główne funkcje programu

 • Kartoteki: kontrahenci, zlecenia, dokumenty, opakowania, magazyny
 • Możliwość definiowania dokumentów przychodu i rozchodu
 • Możliwość ewidencji wagi
 • Rozbudowany indeks materiałowy pozwalający na grupwanie danych
 • Księgowanie wg zasady: pierwsze przyszło - pierwsze wyszło
 • Przeliczanie cen z opakowań na ceny jednostkowe
 • Ewidencja opakowań: BO, przychody, rozchody
 • Dla rolnictwa - przypisanie obrotów do pól i upraw
 • Proste wyszukiwanie dokumentów i materiałów
 • Wydruk dokumentów magazynowych
 • Wydruk dowolnych danych o obrotach wg zadanych kryteriów
 • Dowolne grupowanie danych
 • Zestawienia BO, przychodów i rozchodów za dowolny okres
 • Wydruki kartotek
 • Wydruki inwentaryzacyjne
 • Zestawienie stanów średnich
 • Możliwość powrotu do zamkniętego okresu

Licznik odwiedzin:1829 - 2019-08-22 20:10:42

Jarsoft - Urszula Jarmuszkiewicz tel.: 502-049-760, e-mail: ujar@jarsoft.poznan.pl