--
--

Kadry i Płace

Do pobrania: Opis instalacji Do pobrania: Opis programu Bezpłatna wersja programu

Główne funkcje programu

 • Pełna funkcjonalność
 • Prosta obsługa
 • Elastyczność
 • Szybkość działania
 • Współpraca z innymi programami

Wdrożenie

 • Wdrożenie prowadzone przez autora
 • Pomoc przy wprowadzaniu danych
 • Możliwość zmian w programie na życzenie klienta
 • Konsultacje telefoniczne
 • Wdrożenie w ciągu jednego miesiąca dla firm zatrudniających poniżej 50 osób

Główne funkcje programu

 • WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM PŁATNIK - tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • ZUS - ewidencja zasiłków, wydruki zaświadczeń
 • PODATKI - obliczanie podatków, rozliczenia roczne,odliczenia, wydruki pitów: 11,40, 8B, 8A, 4, 8R, 4R, wydruki rocznych kart przychodów, możliwość wyboru sposobu rozliczania podatku (wg miesięcy lub daty wypłaty)
 • NIEOBECNOŚCI - ewidencja, obliczanie dziennych stawek wynagrodzeń za urlop i chorobę
 • CZAS PRACY - dzienna lub miesięczna rejestracja czasu pracy, wydruk kart. równoważny czas pracy pracy, roczne karty ewidencji czasu pracy i nieobecności
 • PRACA W AKORDZIE - dzienne lub miesięczna rejestracja akordu, wydruk kart akordowych
 • LISTY WYPŁAT - kilka terminów wypłat w miesiącu, wydruki odcinków dla pracowników i list zbiorczych
 • LISTY DODATKOWE - tworzenie list dodatkowych (np. nagród, premii)
 • UMOWY ZLECENIA - ewidencja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac
 • DODATKI I POTRĄCENIA - możliwość samodzielnego definiowania nowych
 • dodatków i potrąceń oraz świadczeń i innych składników wynagrodzeń w trakcie pracy programu
 • INFORMACJE KADROWE - ewidencja przebiegu zatrudnienia i kompletu informacji o pracowniku
 • WYDRUKI PŁACOWE - listy do kasy/banku, listy wypłat, odcinki dla pracowników, polecenia przelewu, zestawienia zbiorcze za dowolny okres, wydruk wybranych składników płacowych, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenia o zarobkach
 • WYDRUKI KADROWE - umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwo pracy, wydruk informacji adresowych i ewidencyjnych, karty ewidencji czasu pracy (miesięczne, roczne), karta urlopowa, aneksy do umowy, listy obecności, listy do nagród jubileuszowych, śrenie zatrudnienie w podanym okresie, wykorzystanie urlopu, zaświadczenie o zatrudnieniu, kwestionariusz osobowy,
 • ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ - program uwzględnia specyfikę rozliczeń zakładów pracy chronionej i drukuje odpowiednie zestawienia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • WSPÓŁPRACA z programem ZUS-RP7 i SOD-PFRON
 • ZMIANA OKRESÓW OBLICZENIOWYCH - możliwość powrotu do już zamkniętych okresów obliczeniowych i korekty danych
 • IMPORT - możliwość importu danych z programu PŁATNIK
 • EXPORT - eksport danych do plików tekstowych

Jarsoft - Urszula Jarmuszkiewicz tel.: 502-049-760, e-mail: ujar@jarsoft.poznan.pl